Teràpia presencial

· Teràpia individual

Ansietat, depressió, manca d'autoestima, estrés, transtorns de l'ànim, conflictes en les relacions socials, insomni, pors, fòbia, crisi de pànic, trastorns alimentaris, pensaments irracionals, obsessions, inseguretat, timidesa, impulsivitat, problemes laborals, bloqueig, desig de canvi, necessitat d'un creixement personal, crisi existencial...

A la psicoteràpia individual treballarem tots aquells aspectes que causen patiment a la persona centrant-nos en els seus propis recursos per generar canvi i donant veu a les emocions que ens generen la nostra experiència vital actual com ràbia, dolor, impotència o tristesa.

· Teràpia de parella

Conflictes de parella, problema en trobar parella, malaltia de l'altre membre, problemes de comunicació, disfuncions sexuals, l'arribada de fills, dificultats en els rols parentals, divorcis, separacions, dols, problemes emocionals, maltractament psíquic o físic, xantatge, gestió diferent del temps, problemes en l'educació dels fills, síndrome del "niu buit"...

Dins la parella es donen una sèrie de condicionants que fan que la relació passi per diferents etapes i per canvis a mida que avança el temps. La convivència, les families respectives, l'arribada dels fills, la malaltia de l'altre, la marxa dels fills, etc. pot fer trontollar la parella.

· Teràpia familiar

Conflictes familiars, malaltia d'un membre, problemes de comunicació, problemes d'alimentació d'un membre, efectes d'una adicció, revisió de rols familiars, etiquetatges nocius, revisió de creences falses, aliances familiars en contra d'un altre membre...

A la teràpia familiar introduirem canvis en les relacions familiars i revisarem aliances i creences d'origen familiar que no són beneficioses per la persona. Igualment certs rols que adoptem a la familia (cuidador, protector, rebel...) i certes etiquetes que ens són donades necessitem que siguin, en primer lloc acceptats, i substituïts per pautes de conducta i rols més adaptatius.

· Teràpia de grup

Assertivitat, autoestima, acceptació, positivitat, expressió d'emocions, habilitats socials, conflictes relacionals, problemes familiars, aprendre a dir que "no", procés de dol...

A la teràpia de grup, el terapeuta i els participants col.laboren junts en la tasca de donar sentit a les experiències i emocions mitjançant l’exploració dels pensaments, imatges i sentiments. El fenòmen grupal de sentir-se entés degut al fenòmen de la universalitat, és a dir, a que "jo no sóc la única persona a qui li passa això" es fa evident a cada sessió. He fet teràpia de grup a AFIBROCAT (Associació d'Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya), AFIMOIC (Associació de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Mollet i Comarca) i a PLATAFORMA TDAH a Badalona.

 

Traducir »