Mètode

· Pensaments i emocions

La teràpia que utilizo treballa sobretot els pensaments i les emocions

Es tracta d'una suma d'orientacions que va des de la teràpia constructivista, la teràpia cognitiva, la teràpia sistèmica, la teràpia gestalt, la PNL (Programació Neurolingüística), les filosofies orientals, etc.

La conducta de l'individu està determinada per la manera que té aquest d'estructurar el món, és a dir, dels pensaments que genera. Aquests pensaments condicionaran les emocions que sent la persona.

L'objectiu psicoterapèutic es basa en definir i revisar els pensaments i les falses creences específiques de l'individu que s'aprenen durant tota la nostra existència i que fan que aquesta sigui desadaptativa. També ajudo a identificar i expresar les emocions que hi han darrera dels pensaments.

El tractament psicològic o psicoteràpia consisteix en sessions d'una hora de durada on el client i el terapeuta treballen conjuntament els motius que han provocat el malestar, així com els recursos necessaris per l'aprenentatge de nous mecanismes que facilitin la vivència del dia a dia, millorant el seu benestar emocional i la qualitat de vida de la persona. Així, la teràpia es centra més en el potencial i els recursos de la persona, en les seves forces i possibilitats.

Aquest treball es realitza amb la paraula, la narrativa, la reflexió, l'ús de metàfores i contes, l'acceptació i la comprensió, en el marc que estableix la relació terapèutica. Cada cas es únic pel que el meu abordatge és integrador, adaptant la teràpia a la problemàtica específica de la persona, i respectant les necessitats i característiques particulars de cadascú.

· Protocol 

Entrevista d'avaluació: primer contacte amb el client on es demanen les dades personals, i un resum del motiu o motius de consulta. En aquesta entrevista es sol.licita informació sobre l'estructura familiar del client (genograma), i la seva història de vida. S'entreguen si s'escau uns tests per a realitzar una avaluació més exhaustiva referent a la simptomatologia del client relacionada amb la seva demanda. La part més important és que es marquen els objectius de la teràpia a assolir durant tot el procés.

- Sessions terapèutiques: amb una periodicitat variable segons l'evolució del client, en sessions d'una hora.

Traducir »